Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viamadda madda
1054 8be7 500
Reposted fromprecelka precelka viaolakocie olakocie
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaolakocie olakocie
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaonlythebrave onlythebrave
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
1509 e5fd 500
Reposted fromolakocie olakocie
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
5235 7f36 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaolakocie olakocie
4095 5ab1
Reposted frommental-cat mental-cat viamadda madda
Chce się poczuć w końcu gdzieś dobrze, wiedzieć, że tam pasuje, być częścią czegoś.
Czegokolwiek.
— God, I'm empty.
Reposted fromrawwwr rawwwr viamadda madda
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
9634 009d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamadda madda
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamadda madda
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viamadda madda
Człowiek jest tym, o czym myśli przez cały dzień.
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl